Bunaithe 2005 Bunaíodh Coiste Forbartha Cheathrú Thaidhg/Ros Dumhach i 1998. Bhí leathpharóiste Chill Chomáin ionadaithe sa choiste. Bhí dhá ionadaí tofa go daonlathach do na sráidbhailte thart timpeall ó Chill a Ghaile arís go Muing na Bó. Ón gcoiste sin bunaíodh Seirbhísí Cúram Chill Chomáin Teo., in 2002. Bhí sé soiléir don choiste go raibh ionad mar atá againn inniu riachtanach sa cheantar. Idir 1998 agus 2004 bunaíodh Lotto Mór sa pharóiste agus bailíodh beagnach 100,000 euro dá bharr chun forbairt Theach Greannaí a mhaoiniú. In 2005 d'oscail an tAire Gaeltachta agus Gnóthaí Tuaithe ag an am Eamonn Ó Cúiv Teach Greannaí go hoifigiúil. Tá halla cruinnithe, cistin, leithris, stór oifige agus ceantar traenála ríomhaire san fhoirgneamh. De bharr rath suntasach Theach Greannaí táimid ag cur síneadh leis an ionad chun ceantar tolglainne le tine oscailte, seomra traenála ríomhaire, seomra stórála agus níocháin chun deileáil leis an éileamh atá ag fás dár seirbhísí a chur ar fáil. Fúinn Irish (Gaeilge) | English