Lárionad óna gcuireann Seirbhísí Cúraim Chill Chomáin seirbhís ar fáil do phobal Chill Chomáin is ea Teach Greannaí. Eagraíocht sheachbhrabúsach is ea Seirbhísí Cúraim Chill Chomáin Teo, faoi theorainn ráthaíochta gan aon scairchaipiteal. Is é an misean atá aici ná tacú le forbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach, shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha pharóiste Chill Chomáin agus í a chur chun cinn.  Cuirimid cúram lae agus seirbhísí eile cúntacha don lucht aosach agus do rannóga eile óna bhfuil tacaíocht ag teastáil, ar fáil i bparóiste Chill Chomáin. Tugaimid tacaíocht do thionscnaimh dírithe ar an nglúin fiontraíochta  ar mhaithe le leas agus tairbhe phobal Chill Chomáin. Fáilte go suíomh gréasáin Ionad Pobail Charn an Bhua Bunaithe 2005 Irish (Gaeilge) | English