Seirbhísí Bunaithe 2005 Irish (Gaeilge) | English Tá rath Theach Greannaí bunaithe ar dhílseacht bhainisteoir na foirne agus na 12 fhostaí pháirtaimseartha atá ón gceantar áitiúil. Anseo tá liosta de na seirbhísí a chuirtear ar fáil. Béilí ar Rothaí úrullmhaithe i dTeach Greannaí cúig lá na seachtaine ag clúdach ceantar Chill Chomáin Béilí curtha ar fáil don phobal seacht lá na seachtaine Imeachtaí sóisialta Príomhionad do "glaoch maidine" Comhairle mhíochaine agus plé ó na lianna ginearálta áitiúla Mionoibreacha agus oibreacha éigeandála deisiúcháin do bhailte na n-aosach Soláthar fearais slándálaíochta do bhailte na n-aosach Seirbhís leabharlann bheag Seirbhís idirlín agus fótachópála Seirbhísí garchabhrach agus dífhibrileoir Seirbhís bhus ar fáil Pointe eolais do chuairteoirí